Certifikáty

Spoločnosť Elaut BauMont je certifikovaným realizátorom zatepľovacích systémov. Technický a skúšobný ústav stavebný (TSÚS) udelil spoločnosti Elaut BauMont certifikáty na realizáciu zatepľovacích prác systémom Baumit, BASF, Stomix a Weber Terranova.

Licencia TSÚS na zatepľovanie systémom BASF

Licencia TSÚS na zatepľovanie BASF

Licencia TSÚS na zatepľovanie systémom Stomix

Licencia TSÚS na zatepľovanie Stomix

Licencia TSÚS Baumit

Licencia TSÚS na zatepľovanie Baumit

Licencia TSÚS Weber Terranova

Licencia TSÚS na zatepľovanie Weber Terranova