Zatepľovací systém Weber Terranova

Zatepľovací systém Weber TerranovaSpoločnosť Elaut BauMont s.r.o. má udelený certifikát na realizáciu zatepľovacieho systému značky Weber Terranova od výrobcu zatepľovacieho systému aj od Technického a skúšobného ústavu stavebného.

Weber Terranova ponúka komplexný produktový rad kontaktných zatepľovacích systémov weber.therm. Odlišujú sa najmä použitou tepelnou izoláciou a tenkovrstvou omietkou, a sú vhodné na rôzne podkladové konštrukcie a do rôznych podmienok.
Najpoužívanejším je weber.therm terranova (predtým weber.therm klasik EPS), pri ktorom sa používa tepelná izolácia – polystyrén EPS. Ďalej je to weber.therm exclusive, kde je tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, ocenený „Grand Prix Slovak Gold“ ako najparopriepustnejší kontaktný zatepľovací systém na trhu.

V ponuke je aj kontaktný zatepľovací systém weber.them clima s tepelnou izoláciou z dierovaného polystyrénu. Weber.therm flex je vhodný na drevostavby a nestabilné podklady. Jediným svojho druhu na stavebnom trhu je zatepľovací systém weber.therm minus 7, s ktorým je možné vykonávať zatepľovacie práce pri nízkych teplotách vonkajšieho prostredia až do -7°C.

Všetky kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm sú osvedčené v zmysle požiadaviek ETAG 004 a majú vydané európske technické osvedčenia (ETA).

Ak máte záujem o zateplenie budovy zatepľovacím systémom Weber Terranova kontaktujte nás.

Licencia Weber Terranova

Licencia Weber Terranova